Jak na to ?!

"point" co dává smysl

Co je PDF, proč PDF a jak na něj ...

doPDF PDF (zkratka anglického názvu Portable Document FormatPřenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF).

Nespornou výhodou PDF formátu je fakt, že data jsou skutečně nezávislé na SW a HW, tedy nedochází ke změně obsahu a formátování v závislosti na lokálním nastavení. I to je důvod, proč je formát PDF preferován a využíván pro předávání podkladů.
V případě že vámi využívaný software nepodporuje export do PDF, případně uložení do PDF doporučujeme využití bezplatného softwareového řešení doPDF. doPDF je tvůrce PDF zdarma, který dělá to, co název napovídá, vytváří soubory PDF. Po instalaci Vám umožní konvertovat jakýkoli druh tisknutelných dokumentů do PDF souborů. doPDF se nainstaluje jako virtuální PDF tiskový ovladač a po úspěšném proběhnutí instalace se zobrazí v položce Tiskárny a Faxy, a také v nabídce START Programy. Ostatně více informací, postupy a nejnovější verze lze dohledat na adrese: http://www.dopdf.com/cs/.

Tagy: PDF, , TISK, doPDF